Yükleniyor

DOĞA MUCİZESİ: ARI ARI MUCİZESİ: PROPOLİS

Rezzak Danışmanlık

Propolis: Çeşitli  bitkilerin filizlerinde, tomurcuklarında ve ağaçlarda oluşup, bal arıları tarafından toplanarak kovan içerisinde üretilen, yapışkan özelliğe sahip doğal bir üründür. Arılar propolisi gerektiğinde üretir ve çok çeşitli yerlerde kullanır.

Kovan temizliği işçi arılar için çok önemli bir görevdir ve temizlik kovanın sağlığı için mutlaktır. Hücrelerden yeni çıkan arıların geride bıraktıkları parçalar, işi biten petek parçaları, kovan içinde ölmüş olan arıların cesetlerini ve buna benzer pek çok yabancı maddeyi kovanın çıkışına sürükler ve metrelerce uçarak uzağa atarlar. Ancak eğer kovanın içinden taşıyamayacakları kadar büyük parçalar varsa bunları “propolis” ile kaplayarak anti bakteriyel özelliği ile zararsız hale getirirler. Bir nevi mumyalama işlemi gerçekleştirirler ve kovanın içinde kalan atıkların mikrobiyal olarak üreyip, hastalıklara neden olmasını önlemiş olurlar. Bunun yanında kovandaki tüm tamirat ve inşa işleri propolis ile gerçekleşir.

Propolisin insan sağlığı üzerine etkileri nelerdir?

Çok eski yıllardan beri propolis halk hekimleri tarafından en çok antiseptik, antibakteriyel (bakterilerin yaşamasını ve çoğalmasını engelleyen), antiinflamatuar ( iltihap önleyici,ağrı giderici) ve rejeneratif ( yaşlanma, hastalık veya travmaya bağlı zarar görmüş doku ve organların işlevselliğinin yenilenmesi) amaçlarla çeşitli hastalıkların tedavisinde doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır. Propolis ve bileşikleri çok geniş spektrumlu etkileri bulunan maddelerdir. Bu yararlarına ilaveten bağışıklık sistemi düzenleyici etkisi, antioksidant etkisi ve anti kanserojenik etkileri bilimsel olarak tespit edilmiştir.

Propolisin Antimikrobiyal Etkisi:

Propolisin antimikrobiyal etkisi bakterileri, virüsleri, mantarları ve parazitleri kapsar.

Bu ne demektir: Vücuda giren zararlı mikroorganizmalar ile savaşır demektir.  Örnek olarak yapılan bilimsel araştırmayı vermek gerekirse,propolisin %13’lük sudaki çözeltisi ile  in-vitro (laboratuvar ortamında) olarak yapılan çalışma da, üst solunum yolu enfeksiyonu yapan ajanlara karşı bakterisidal (bakteri öldürücü) etkisi gösterdiği saptanmıştır.

Viral enfeksiyonlarda yapılan klinik deneyler de propolisin, insanlarda grip rahatsızlığında koruyucu etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Soğuk algınlığında propolis kullanan hastaların 3 günde iyileştiğini , kullanmayanların ise iyileşme sürelerinin  5 güne çıktığı görülmüştür.

Propolisin Antienflamatuvar Etkisi:

Propolisin güçlü bir antienflamatuar etkiyi sahip olduğu ve bu etkisinin aynen diklofenakta  (narkotik olmayan ağrı kesici) olduğu gibi doza bağlı olarak değiştiği tespit edilmiştir.

Propolisin diğer bir faydası ise, enzimleri bloke eden prostaglandinleri ortadan kaldırmasıdır. Prostaglandinler tarafından açığa çıkan ağrı ve ateş propolis tarafından giderilmiştir.  Aspirinle aynı enzimleri bloke etmektedir.

Enzimleri bloke etme  ve prostaglandin inhibe edici etkisi ağız sağlığında diş eti kanaması ve doku zedelenmesinde etkilidir. Propolis,diş eti kanamasını engelemekle birlikte damarların yüzeylerini güçlendirir.

Propolisin Bağışıklık Sistemi Düzenleyici  Etkisi:

Antik çağda, Mısır,Yunan ve Romalılarca deri lezyon kürleri için harici ve diyetle kullanımı kayıtlara geçen propolisin antiinflamatuar etkisinin yanında bağışıklık düzenleyici etkisi de bilinmekteydi.

Terpenler, fenilpropan türevleri, kafeik asit esterleri, flavonoidler, aminoasitler ve çok sayıda aldehit ve ketonunda içinde olduğu 200 farklı madde ihtiva etmesi nedeni ile propolis çok zengin iyileştirici potansiyele sahiptir. Propolis içeriğindeki bu maddeler sayesinde, bağışıklık sistemini düzenleyici (immunomodulator) aktiviteye sahiptir.

Propolisde bulunan bioflavanoidlerin koruyucu etkisi, proteinin dış kısmına yerleşen virüslerin organizma içinde serbest kalmasını engelleyerek, enzimlerin proteini parçalamasına müsaade etmeyerek gösterir. Virüsün etrafını da kaplayarak aktivitesini engeller.  Bir diğer yol ise,propolis  fagositlerin aktivitesini güçlendirerek bağışıklık sistemine destek olur. Fagositler mikroorganizmanın etrafını kaplayarak, içine alır ve sindirerek ortadan kaldırırlar.

Propolisin Fizyolojik Etkileri:

Propolisin yukarıda bahsedilen birçok etkisinin yanında : kemik, kıkırdak dental pula gibi değişik dokularda rejenerasyonu ( yenileme) artırma, çeşitli enzimlerin aktive edilmesi, bağışıklık düzenleyici ve artırıcı etkisi, lokal anestezik etkisi ve solunum sistemini stabilize edici etkisi gibi başka etkilere de sahip olduğu çeşitli çalışmalarla belirlenmiştir. Ayrıca propolisin deride yara iyileşme etkisi,yanıklar, iltihabi yaralar ve çeşitli deri hastalıklarında tedavi edici etkisinin de bulunduğu belirtilmiştir.

Diyabete Karşı Propolis:

Propolis balarılarının değişik bitkilerden topladıkları, balmumu ve diğer sekrasyonlarla karıştırarak oluşturdukları yapışkan, reçinemsi bir maddedir. Buradan yola çıkarak glikoz-6 fosfataz enzim aktivitesi incelenmiş ve insüline dirençli diyabetiklerin tedavisi için propolisin potansiyel bir antidiyabetik ajan olabileceğini vurgulamışlardır.

Ve daha bir çok şey…J

Doğadan vazgeçmemek dileği ile,

Sevgilerimle

 

 

DOĞA MUCİZESİ: ARI  ARI MUCİZESİ: PROPOLİS DOĞA MUCİZESİ: ARI  ARI MUCİZESİ: PROPOLİS DOĞA MUCİZESİ: ARI  ARI MUCİZESİ: PROPOLİS